Uczniowie klasy II brali udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego "Leon". Wśród naszych uczniów mamy dziewięciu laureatów, którzy osiągnęli wysokie miejsca:

Matematyka
Szymon Rydz miejsce 1
Patryk Sieczkowski miejsce 1
Bianka Żelazko - Psotta miejsce 4
Jakub Żurawski miejsce 5
Jakub Kurczyński miejsce 7
Antoni Sinkiewicz miejsce 7
Sophie Zorba miejsce 9
Filip Tworek miejsce 15

Język angielski
Sophie Zorba miejsce 7

Zintegrowane sprawności
Leon Kurczyński miejsce 4
Liliana Boruń miejsce 12

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż dzień 12.06.2020r.(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie odbywają się również zajęcia zdalne.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość zostaje przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r. czyli do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Kontynuowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć edukacyjnych w klasach I-III oraz konsultacje przedmiotowe dla klasy V.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

a

Kochani Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka  życzymy Wam dużo zdrowia, dni pełnych uśmiechu,

sukcesów w szkole, beztroskich zabaw.

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą pełną pozytywnych doświadczeń!

Najserdeczniejsze życzenia składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz pracownicy naszej szkoły.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uruchamiamy w naszej szkole konsultacje przedmiotowe dla klasy V według harmonogramu poniżej. Wszystkich uczniów, którzy wyrażą chęć skorzystania z tych konsultacji proszę o zgłoszenie do wychowawcy klasy wponiedziałek 01.06.2020 r. do godz. 9.00. Procedury bezpieczeństwa obowiązują takie same jak w przypadku zajęć w klasach I-III od 25 maja 2020 r. Nauczyciele wyznaczyli dni tygodnia, w których będą w szkole do dyspozycji uczniów przez 1 godzinę. Nie będą to lekcje, ale zajęcia indywidualne lub w małych grupach dotyczące danego przedmiotu.

Język angielski - poniedziałek godz. 11.00,

Język niemiecki - czwartek godz. 8.00,

Język polski - poniedziałek 12.30,

Biologia - wtorek godz. 8.45,

Historia - poniedziałek godz. 9.00,

Geografia - środa godz. 11.00,

Matematyka - środa godz. 12.00,

Muzyka - wtorek godz. 9.00,

Technika, plastyka - wtorek godz. 12.00,

Wychowanie fizyczne - poniedziałek godz. 10.00,

Religia - czwartek - 10.00.

Uczniowie klasy V brali udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus 2020 z języka polskiego. Wśród naszych uczniów mamy trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy laureata oraz trzech uczniów również z wysokimi wynikami, którzy otrzymają dyplomy uznania.

Wyniki:

1. Sylwester Cieślak - suma punktów 216 - miejsce 12 - dyplom laureata

2. Julia Kosada - suma punktów 212 - miejsce 14 - dyplom laureata

3. Jakub Werens - suma punktów 212 - miejsce 14 - dyplom laureata

4. Ewa Kopeć - suma punktów 206 - miejsce 17 - dyplom uznania

5. Maja Milcarz - suma punktów 196 - miejsce 22 - dyplom uznania

6. Miłosz Wróbel - suma punktów 180 - miejsce 30 - dyplom uznania

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

unnamed

Drogie Mamy!

     Z okazji Waszego święta uczniowie naszej szkoły przygotowali dla Was życzenia. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy szkoły pragną również się do nich dołączyć. Życzymy Wam wielu powodów do uśmiechu, nie tylko w tym wyjątkowym dniu. Zapraszamy do oglądania!

 

Życzenia od klasy 1

Życzenia od klasy 2

Życzenia od klasy 3

Życzenia od klasy 5

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i trudnościami, jakie spoczęły na Rodzicach/Opiekunach związanych z pogodzeniem pracy zawodowej i opieką nad dziećmi w domu, które muszą realizować zdalne nauczanie - obniżamy wysokość czesnego od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.o 25%.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. szkoła organizuje w kl. I-III zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w formie, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN:

- zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej - za zgodą rodziców/opiekunów -  z wychowawcami klas (edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, plastyczna i techniczna) w liczbie godzin - 3 godz. dydaktyczne dziennie ( 8.00- 10.35) - do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele,

- pozostałe zajęcia edukacyjne nadal bedą realizowane z nauczycielami w formie zdalnej,

- w przypadku nie wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach w szkole - nadal będzie funkcjonowało nauczanie zdalne w sposób dotychczasowo przyjęty,

- zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/opiekunowie zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej z powodu powrotu do pracy. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00 - 16.00, w razie potrzeby będą wykorzystywane inne sale dydaktyczne.

Proszę o informację zwrotną do wychowawców klas na temat uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych do dnia

19 maja 2020 r. do godz. 12.00 i zapoznanie sie z procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi w zakładce  "Dla rodziów" - "Procedury".

Rodzic/opiekun decyduje o uczestnictwie dziecka w zajęciach w szkole.

Uczniowie klasy piątej kontynuują nauczanie zdalne z nauczycielami do 7 czerwca 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN.

Dyrektor szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men