HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

POCZĄTEK ROKU:

5 WRZEŚNIA 2023 R., GODZ. 15.30

ŚRODEK PÓŁROCZA:

16  LISTOPADA 2023 R., GODZ.15.30

KONIEC PÓŁROCZA:

25 STYCZNIA 2024 R. GODZ. 15.30

ŚRODEK II PÓŁROCZA:

18 KWIETNIA 2024 R., GODZ. 15.30

KONIEC ROKU:

23 MAJA 2024 R. GODZ. 15.30

PROPOZYCJE DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW - NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

1. 18 PAŹDZIERNIKA 2023 R., GODZ.15.30 - 16.30;

2. 12 GRUDNIA 2023 R., GODZ. 15.30 - 16.30;

3. 14 MARCA 2024 R., GODZ. 15.30- 16.30;

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.