HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

POCZĄTEK ROKU:

  1. 5 WRZEŚNIA 2022 R., GODZ. 15.30 –KLASY: I, II, III, IV OGÓLNE ZEBRANIE NA AULI ORAZ Z WYCHOWAWCAMI W SALACH
  2. 6 WRZEŚNIA 2022 R., GODZ. 15.00 – KLASY: V i VIII OGÓLNE ZEBRANIE NA AULI ORAZ Z WYCHOWAWCAMI W SALACH
  3. 19 WRZEŚNIA 2022 R., GODZ. 15.30 - ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z KL. VIII - PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

ŚRODEK PÓŁROCZA:

  1. 15  LISTOPADA 2022 R., GODZ.15.30 - KLASY I-III,
  2. 16 LISTOPADA 2022 R., GODZ. 15.30 - KLASY IV-VIII

KONIEC PÓŁROCZA:

  1. 26 STYCZNIA 2023 R. GODZ. 15.30 - KLASY I-III
  2. 27 STYCZNIA 2023 R. GODZ. 15.30 - KL. IV-VIII

ŚRODEK II PÓŁROCZA:

  1. 19 KWIETNIA 2023 R., GODZ. 15.30 - KLASY I-III
  2. 20 KWIETNIA 2023 R., GODZ. 15.30 - KLASY IV-VIII

KONIEC ROKU:

  1. 31 MAJA 2023 R. GODZ. 15.30 - WSZYSTKIE KLASY

PROPOZYCJE DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW - NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

1. 20 PAŹDZIERNIKA 2022 R., GODZ.15.30 - 16.30;

2. 12 GRUDNIA 2022 R., GODZ. 15.30 - 16.30;

3. 16 MARCA 2023 R., GODZ. 15.30- 16.30;

4. 15 MAJA 2023 R. GODZ. 15.30.

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.

 

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.