HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

POCZĄTEK ROKU:

  1. 7 WRZEŚNIA 2020 R., GODZ. 16.00 – KL. II
  2. 8 WRZEŚNIA 2020 R. GODZ. 16.00 – KL. III
  3. 9 WRZESNIA 2020 R. GODZ. 16.00 – KL. II
  4. 10 WRZEŚNIA 2020 R. GODZ. 16.00 – KL. VI
  5. 11 WRZEŚNIA 2020 R. GODZ. 16.00 – KL. IV

ŚRODEK PÓŁROCZA:

  1. 16 -20 LISTOPADA 2020 R., GODZ.15.30; - KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

KONIEC PÓŁROCZA:

  1. 25-29 STYCZNIA 2021 R., GODZ. 15.30; - KAZDA KLASA W INNY DZIEŃ

ŚRODEK II PÓŁROCZA:

  1. 12-16 KWIETNIA 2021 R., GODZ. 15.30; - KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

KONIEC ROKU:

  1. 31 MAJ – 4 CZERWCA 2021 R. GODZ. 15.30 – KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

PROPOZYCJE DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW - NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

1. 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R., GODZ.15.30 - 16.30;

2. 7 GRUDNIA 2020 R., GODZ. 15.30 - 16.30;

3. 15 MARCA 2021 R., GODZ. 15.30- 16.30;

4. 13 MAJA 2021 R. GODZ. 15.30.

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.

PEDAGOG SZKOLNY – CODZIENNIE OD GODZ. 8.00 – 14.00

PSYCHOLOG SZKOLNY – WTOREK W GODZ. 10.00 -12.00