HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

POCZĄTEK ROKU:

  1. 6 WRZEŚNIA 2021 R., GODZ. 15.30 – KL. I, V, VII
  2. 7 WRZEŚNIA 2021 R. GODZ. 15.30 – KL. II, IV
  3. 8 WRZEŚNIA 2021 R. GODZ. 15.30 – KL. III

ŚRODEK PÓŁROCZA:

  1. 15 -17 LISTOPADA 2021 R., GODZ.15.30; - KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

KONIEC PÓŁROCZA:

  1. 31 STYCZNIA -2 LUTEGO 2022 R., GODZ. 15.30; - KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

ŚRODEK II PÓŁROCZA:

  1. 20-22 KWIETNIA 2022 R., GODZ. 15.30; - KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

KONIEC ROKU:

  1. 30 MAJ – 1 CZERWCA 2022 R. GODZ. 15.30 – KAŻDA KLASA W INNY DZIEŃ

PROPOZYCJE DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW - NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

1. 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R., GODZ.15.30 - 16.30;

2. 8 GRUDNIA 2021 R., GODZ. 15.30 - 16.30;

3. 16 MARCA 2022 R., GODZ. 15.30- 16.30;

4. 11 MAJA 2022 R. GODZ. 15.30.

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.