ROK SZKOLNY 2020/2021 - W MIESIĄCU WRZEŚNIU PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE

Klasa I

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

edu. polonistyczna

j. angielski

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

8.55-9.40

edu. matematyczna

W - f

muzyka

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

9.50-10.35

religia

j. angielski

j. niemiecki

edu. techniczna

religia

10.45-11.30

j. angielski

edu. przyrodnicza

j. angielski

edu. matematyczna

edu. techniczna

11.40-12.25

j. niemiecki

edu. informatyczna

edu. społeczna

W - f

j. angielski

12.45-13.30

W - f

edu. polonistyczna

     

Klasa II

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

j. angielski

religia

edu. techniczna

j. niemiecki

religia

8.55-9.40

edu. polonistyczna

edu. przyrodnicza

j. niemiecki

edu. polonistyczna

W - f

9.50-10.35

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

muzyka

edu. polonistyczna

j. angielski

10.45-11.30

edu. przyrodnicza

j. angielski

W - f

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

11.40-12.25

W - f

edu. plastyczna

j. angielski

j. angielski

edu. matematyczna

12.45-13.30

 

edu. informatyczna

edu. społeczna

edu. matematyczna

 

klasa III

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

j. niemiecki

j. angielski

W - f

8.55-9.40

j. angielski

religia

edu. przyrodnicza

j. niemiecki

edu. polonistyczna

9.50-10.35

edu. matematyczna

edu. matematyczna

j. angielski

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

10.45-11.30

edu. przyrodnicza

edu. plastyczna

muzyka

edu. polonistyczna

j. angielski

11.40-12.25

W - f

j. angielski

edu. matematyczna

edu. społeczna

 

12.45-13.30

 

W - f

edu. techniczna

edu. informatyczna

 

13.40-14.25

     

religia

 

klasa IV

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

matematyka

W – f

przyroda

W - f

przyroda

8.55-9.40

j. polski

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski

9.50-10.35

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

W – f

10.45-11.30

religia

zaj. wychowawcze

j. polski

j. polski

W – f

11.40-12.25

j. angielski

technika

muzyka

matematyka

matematyka

12.45-13.30

plastyka

j. polski

j. niemiecki

religia

 

13.40-14.25

     

informatyka

 

klasa VI

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

geografia

matematyka

W – f

j. niemiecki

j. angielski

8.55-9.40

matematyka

matematyka

biologia

j. polski

religia

9.50-10.35

j. angielski

religia

j. polski

j. polski

historia

10.45-11.30

j. polski

muzyka

historia

j. angielski

matematyka

11.40-12.25

technika

j. polski

j. niemiecki

informatyka

W – f

12.45-13.30

W - f

j. angielski

lekcja wychowawcza

matematyka

W - f

13.40-14.25

plastyka