ROK SZKOLNY 2020/2021 - PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH OBOWIĄZUJE OD 12.10.2020 ROKU.

Klasa I

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

edu. polonistyczna

j. angielski

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

w - f

8.55-9.40

edu. matematyczna

w - f

edu.muzyczna

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

9.50-10.35

religia

j. angielski

j. niemiecki

edu. techniczna

edu. polonistyczna

10.45-11.30

j. angielski

edu. przyrodnicza

j. angielski

edu. matematyczna

edu. plastyczna

11.40-12.25

j. niemiecki

edu. informatyczna

religia

W - f

j. angielski

12.45-13.30

edu. społeczna

edu. polonistyczna

     

Klasa II

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

j. angielski

w - f

edu. polonistyczna

j. niemiecki

edu. polonistyczna

8.55-9.40

religia

edu. techniczna

j. niemiecki

edu. polonistyczna

W - f

9.50-10.35

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

edu. muzyczna

edu. przyrodnicza

j. angielski

10.45-11.30

edu. przyrodnicza

j. angielski

religia

edu. plastyczna

edu. polonistyczna

11.40-12.25

W - f

edu. społeczna

j. angielski

j. angielski

edu. matematyczna

12.45-13.30

 

edu. informatyczna

edu. matematyczna

edu. matematyczna

 

klasa III

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

religia

edu. polonistyczna

j. niemiecki

j. angielski

w - f

8.55-9.40

j. angielski

religia

edu. przyrodnicza

j. niemiecki

edu. polonistyczna

9.50-10.35

edu. matematyczna

edu. matematyczna

j. angielski

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

10.45-11.30

edu. przyrodnicza

edu. polonistyczna

edu. muzyczna

edu. polonistyczna

j. angielski

11.40-12.25

W - f

j. angielski

edu. matematyczna

edu. społeczna

 

12.45-13.30

 

W - f

edu. techniczna

edu. informatyczna

 

13.40-14.25

     

edu.plastyczna

 

klasa IV

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

matematyka

religia / etyka

przyroda

W - f

przyroda

8.55-9.40

j. polski

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski

9.50-10.35

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

W – f

10.45-11.30

religia / etyka

j. polski

j. polski

j. polski

W – f

11.40-12.25

j. angielski

technika

muzyka

matematyka

matematyka

12.45-13.30

w - f

zaj. wychowawcze

j. niemiecki

plastyka

 

13.40-14.25

     

informatyka

 

klasa VI

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

geografia

matematyka

W – f

j. niemiecki

j. angielski

8.55-9.40

matematyka

matematyka

biologia

j. polski

zaj. wychowawcze

9.50-10.35

j. angielski

religia

j. polski

j. polski

historia

10.45-11.30

j. polski

muzyka

historia

j. angielski

matematyka

11.40-12.25

religia

j. polski

j. niemiecki

informatyka

W – f

12.45-13.30

w - f

j. angielski

technika

matematyka

W - f

13.40-14.25

plastyka