Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

 https://kuratorium.kielce.pl/42329/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-2/

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

https://kuratorium.kielce.pl/42300/sytuacja-nauczycieli-oraz-pracownikow-niebedacych-nauczycielami-przedszkoli-szkol-i-placowek-w-zwiazku-z-zawieszeniem-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-wychowawczych-i-opiekunczych-informacj/

W styczniu uczniowie klasy II oraz III brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie "Olimpusek". Olimpiada polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Laureatem konkursu został Leon Kurczyński z klasy II, który zajął 15 miejsce w Polsce.
Wyniki naszych uczniów:

klasa II (liczba uczestników z całej Polski - 5100)
Kurczyński Leon miejsce 15 - laureat

Rydz Szymon miejsce 18

Kurczyński Jakub miejsce 26

Żelazko - Psotta Bianka miejsce 48

Sieczkowski Patryk miejsce 49

Sinkiewicz Antoni miejsce 71

klasa III (liczba uczestników z całej Polski - 5082)
Tomasik Izabela miejsce 103

Gil Maja miejsce 105

Pałosz Olaf miejsce 108

Fornal Filip miejsce 129

Zabłotny Weronika miejsce 132

Łukasik Zofia miejsce 144

Słoka Victoria miejsce 157

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl  zostały udostępnione e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Są one zgodne z aktualną podstawą programową. Zachęcamy, aby uczniowie wykorzystali ten czas efektywnie i uzupełniali swoje wiadomości.

https://epodreczniki.pl/

https://kuratorium.kielce.pl/42283/nauka-zdalna-podczas-zawieszenia-zajec-w-szkolach-rekomendacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow/

www.gov.pl/zdalnelekcje

Wychowawcy klas i nauczyciele są w stałym kontakcie z rodzicami i  są zobowiązani do przekazania zakresu materiału do realizacji w domu.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowowych.

Od 12 do 25 marca 2020 r. następuje zawieszenie zajęć dydaktycznych w naszej szkole zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej odnośnie zagrożenia zarażenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W ostatnim miesiącu nasza szkoła zgłosiła do  Kuratorium Oświaty w Kielcach trzy przykłady "Dobrych praktyk":

- z edukacji przyrodniczej na temat:" Działania przyrodnicze w edukacji przyrodniczej",

- z historii i edukacji polonistrycznej na temat: "Wychowanie do wartości patriotycznych",

- z języka niemieckiego na temat: " Przedstawienie w języku niemieckim Das Grunkappchen".

Dwa pierwsze przykłady zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach jako oryginalne i nowatorskie działania pedagogiczne, które mogą posłużyć dla innych szkół jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.

Zobacz więcej!

Informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne odbywają się 11,12,13 marca w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Końskich o godz. 8:30. W tych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zapewniamy opiekę świetlicową w godz. 7:00 - 15:00.

onierze wyklci1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie V klasy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na lekcjach historii oraz pisząc referaty na temat losów polskich oficerów. Dzieci przygotowały również gazetki o żołnierzach wyklętych. Aby uczcić pamięć uczniowie oddali hołd bohaterom pod tablicą im poświęconą.

Zdjęcia w galerii

W dniu 2 marca uczniowie klas I, II i III wzięli udział w wyjeździe do kina na „Lekcję w kinie”. Temat lekcji to "Obrazek i słowa - historia gotowa". Organizatorami jest Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, jak wygląda praca nad tworzeniem komiksu, kto był pierwszym bohaterem polskiego komiksu dla dzieci, odkryły co wspólnego ma komiks z ochroną przyrody. Przedstawiona lekcja wzbudziła w dzieciach duże zainteresowanie, profesjonalnie wprowadziła dzieci w świat komiksu. Po zakończonej zajęć uczniowie zobaczyli film „Liliana Pędziwiatr". Wszyscy wrócili do szkoły zadowoleni i z uśmiechem na twarzy.

Zdjęcia w galerii