1. Zapisy są przyjmowane na podstawie złożonej Karty Zgłoszenia, rozmowy dyrektora z rodzicami oraz rozmowy kwalifikacyjnej dziecka z zespołem kwalifikacyjnym złożonym z psychologa, pedagoga i nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego.
  2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami) a dyrektorem szkoły.
  3. Zapisy do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia przygotowania przedszkolnego.
  4. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.
  5. Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godząsię na odpłatne nauczanie