ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

- KÓŁKO TANECZNE WKL. I-III – CZWARTEK, L. 7 - 13.40

- KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KL. I- WTOREK L. 6 - 12.45

- KÓŁKO SZACHOWE W KL. I – III –PONIEDZIAŁEK -   L. 7 - 13.40

- KÓŁKO PLANETA PLASTYKI W KL. I-III– PIĄTEK – L.7, 13.40

- KÓŁKO INFORMATYCZNE W KL. I – WTOREK – L. 7, 13.40

- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z J. ANGIELSKIEGO W KL. II-III – ŚRODA – L. 7, 13.40

- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z INFORMATYKI W KL. II-III – CZWARTEK – L. 7 – 13.40

- KOŁO TEATRALNO – POLONISTYCZNE W KL. IV-VII – ŚRODA - L.7, 13.40

- KOŁO MATEMATYCZNE W KL. VII – PIĄTEK – L.8, 14.30

- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z J. ANGIELSKIEGO – W KL. IV – PONIEDZIAŁEK – L.7, 13.40, W KL.V – ŚRODA, L. 6, 12.45, W KL. VII – CZWARTEK, L. 1, 8.00

- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z INFORMATYKI – WKL. IV – CZWARTEK, L.8, 14.30, W KL. V – WTOREK, L. 8.14.30, W KL. VII – WTOREK , L.9, 15.20