ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE – 2017/2018

  1. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE – PONIEDZIAŁEK, WTOREK, GODZ. 14.00, PANI W.DEJA
  2. ZAJĘCIA PRZYRODNICZNE (CHEMICZNO – BIOLOGICZNE) – PONIEDZIAŁEK, WTOREK, GODZ. 14.00 – P. R. WĘGŁOWSKA, M. BERNACKA - PLUTA
  3. ZAJĘCIA TANECZNE – ŚRODA, GODZ. 14.00, PAN P. MOSTOWSKI – DODATKOWO PŁATNE – 5,00 ZŁ/1 GODZ. ZAJĘĆ
  4. KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – CZWARTEK, GODZ. 14.00, PANI A. GÓRZYŃSKA
  5. ZAJĘCIA TEATRALNE – CZWARTEK, GODZ. 14.00, P. D. SNOCHOWSKA, P. M. GRZYBOWSKA
  6. BASEN – PIĄTEK, GODZ. 11.40, PANI I. SITARZ