OFERTA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃSKICH

 1. Zapisy są przyjmowane na podstawie złożonej Karty Zgłoszenia, rozmowy dyrektora z rodzicami.
 2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami) a dyrektorem szkoły.
 3. Zapisy do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia przygotowania przedszkolnego - informacja o gotowości szkolnej dziecka.
 4. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.
 5. Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godząsię na odpłatne nauczanie
 6. Klasy liczące 16/20 osób.
 7. Staranny dobór programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 8. Zwiekszony wymiar zajęć z języków obcych (j. angielski 5 razy w tygodniu, drugi język obcy 2 razy w tygodniu).
 9. Zajęcia komputerowe prowadzone w znakomicie wyposażonej pracowni z dostępem do internetu.
 10. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
 11. Zapewniamy uczniom wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru
 • Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00
 • Pedagog szkolny codziennie w godz. 8.00-14.00
  do dyspozycji rodziców w godzinach 12.00-14.00
 • Obiady o godz.12.25 bez śniadania i podwieczorku (opłata 13,00 zł)

Oprócz zajęć obowiązkowych ujętych w szkolnym planie nauczania oferujemy:

DODATKOWE ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

 1. Dodatkowe 3 godz. j angielskiego ujęte w planie tygodniowym.
 2. Dodatkowe 2 godz. drugiego jezyka obcego (hiszpański, niemiecki) ujęte w szkolnym planie nauczania.
 3. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w zależności od zainteresowań uczniów.
 4. Basen 1 godz. 60 minut tygodniowo w klasach I-III

Propozycje nieobowiązkowych zajęć dodatkowych płatnych

 1. Warsztaty tańca 1 godz. tygodniowo
 2. Zajęcia z robotyki

Czesne płatne w 12 ratach po 400 zł.

Istnieje możliwość obniżenia kwoty czesnego do 300,00 zł w przypadku, gdy do naszej szkoły i przedszkola Bajkowa Kraina uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny.