Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość zostaje przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r. czyli do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Kontynuowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć edukacyjnych w klasach I-III oraz konsultacje przedmiotowe dla klasy V.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

a

Kochani Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka  życzymy Wam dużo zdrowia, dni pełnych uśmiechu,

sukcesów w szkole, beztroskich zabaw.

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą pełną pozytywnych doświadczeń!

Najserdeczniejsze życzenia składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz pracownicy naszej szkoły.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uruchamiamy w naszej szkole konsultacje przedmiotowe dla klasy V według harmonogramu poniżej. Wszystkich uczniów, którzy wyrażą chęć skorzystania z tych konsultacji proszę o zgłoszenie do wychowawcy klasy wponiedziałek 01.06.2020 r. do godz. 9.00. Procedury bezpieczeństwa obowiązują takie same jak w przypadku zajęć w klasach I-III od 25 maja 2020 r. Nauczyciele wyznaczyli dni tygodnia, w których będą w szkole do dyspozycji uczniów przez 1 godzinę. Nie będą to lekcje, ale zajęcia indywidualne lub w małych grupach dotyczące danego przedmiotu.

Język angielski - poniedziałek godz. 11.00,

Język niemiecki - czwartek godz. 8.00,

Język polski - poniedziałek 12.30,

Biologia - wtorek godz. 8.45,

Historia - poniedziałek godz. 9.00,

Geografia - środa godz. 11.00,

Matematyka - środa godz. 12.00,

Muzyka - wtorek godz. 9.00,

Technika, plastyka - wtorek godz. 12.00,

Wychowanie fizyczne - poniedziałek godz. 10.00,

Religia - czwartek - 10.00.

Uczniowie klasy V brali udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus 2020 z języka polskiego. Wśród naszych uczniów mamy trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy laureata oraz trzech uczniów również z wysokimi wynikami, którzy otrzymają dyplomy uznania.

Wyniki:

1. Sylwester Cieślak - suma punktów 216 - miejsce 12 - dyplom laureata

2. Julia Kosada - suma punktów 212 - miejsce 14 - dyplom laureata

3. Jakub Werens - suma punktów 212 - miejsce 14 - dyplom laureata

4. Ewa Kopeć - suma punktów 206 - miejsce 17 - dyplom uznania

5. Maja Milcarz - suma punktów 196 - miejsce 22 - dyplom uznania

6. Miłosz Wróbel - suma punktów 180 - miejsce 30 - dyplom uznania

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

unnamed

Drogie Mamy!

     Z okazji Waszego święta uczniowie naszej szkoły przygotowali dla Was życzenia. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy szkoły pragną również się do nich dołączyć. Życzymy Wam wielu powodów do uśmiechu, nie tylko w tym wyjątkowym dniu. Zapraszamy do oglądania!

 

Życzenia od klasy 1

Życzenia od klasy 2

Życzenia od klasy 3

Życzenia od klasy 5

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i trudnościami, jakie spoczęły na Rodzicach/Opiekunach związanych z pogodzeniem pracy zawodowej i opieką nad dziećmi w domu, które muszą realizować zdalne nauczanie - obniżamy wysokość czesnego od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.o 25%.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. szkoła organizuje w kl. I-III zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w formie, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN:

- zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej - za zgodą rodziców/opiekunów -  z wychowawcami klas (edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, plastyczna i techniczna) w liczbie godzin - 3 godz. dydaktyczne dziennie ( 8.00- 10.35) - do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele,

- pozostałe zajęcia edukacyjne nadal bedą realizowane z nauczycielami w formie zdalnej,

- w przypadku nie wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach w szkole - nadal będzie funkcjonowało nauczanie zdalne w sposób dotychczasowo przyjęty,

- zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/opiekunowie zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej z powodu powrotu do pracy. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00 - 16.00, w razie potrzeby będą wykorzystywane inne sale dydaktyczne.

Proszę o informację zwrotną do wychowawców klas na temat uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych do dnia

19 maja 2020 r. do godz. 12.00 i zapoznanie sie z procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi w zakładce  "Dla rodziów" - "Procedury".

Rodzic/opiekun decyduje o uczestnictwie dziecka w zajęciach w szkole.

Uczniowie klasy piątej kontynuują nauczanie zdalne z nauczycielami do 7 czerwca 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN.

Dyrektor szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Od dnia 18 maja 2020 r. wznawiamy indywidualne zajęcia specjalistyczne z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Bardzo proszę Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z procedurami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla rodziców" - "Procedury" . Na adresy e-mail Państwa zostały wysłane informacje dotyczące organizacji  zajęć i druk oświadczenia. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych od dnia 18 maja 2020 r. należy podpisane oświadczenie odesłać na adres e-mail szkoły. Indywidualne harmonogramy zajęć zostały również wysłane do Państwa na adresy elektroniczne.

Wszelkie informacje odnośnie uruchomienia zajęć w klasach I-III od 25 maja 2020 r. będziemy umieszczać w przyszłym tygodniu na naszej stronie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Uwaga!

Rozstrzygnięcie konkursu "Kocham Cię Polsko"

Drodzy uczniowie! Serdecznie dziękujemy wam za nadesłane prace konkursowe. Zostały one ocenione w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz wiersz patriotyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody oraz dyplomy. Zostaną one wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

W kategorii wiersz patriotyczny:

I miejsce - Alan Misiowiec (klasa III)

"Kocham Cię Polsko"

Polska

To moja jest Ojczyzna.

Kocham tę ziemię,

bo jest mi bliska.

Tutaj się uczę,

gram w piłkę, biegam.

Tu dom mój,

w którym na kogoś czekam.

Tutaj śpiew ptaków

budzi mnie z rana.

To Polska właśnie

moja kochana.

Tu gdzie koślawe wierzby stoją

i kwitną łąki

jest ziemią moją.

Gdzie biały orzeł

w niebo wzbity

kraj mój

od morza po gór szczyty.

To tutaj

słońce świeci jaśniej,

bo tu jest

moja Polska właśnie.

 

II miejsce - Maja Milcarz (klasa V)

"Kocham Cię Polsko"

Kocham Cię Polsko, za łąki i lasy,

za pola, jeziora.

Za kwiaty i drzewa,

za zwierzęta.

Lecz jedno pytanie mam:

Skoro tyle nam dajesz, czemu ludzie Cię niszczą?

Budując domy, miasta

psują polski las.

Zwierzęta twe zabijają,

Bo chcą mieć futrzasty płaszcz.

Kiedyś ludzie walczyli za Ciebie.

Czy wybaczasz nam to co teraz Tobie robimy,

bo kiedyś Cię uratowaliśmy?

Może jest tak, a może nie...

Lecz dziękować za wszystko Polsko Ci chcę.

 

W kategorii praca plastyczna:

I miejsce - Sylwester Cieślak (klasa V)

15892073062395656448943657249084

 

II miejsce - Julia Kosada (klasa V)

IMG 20200510 WA0000

 

III miejsce - Maja Lis (klasa V)

20200511 130822

Gratulujemy !