Kadra w roku szkolnym 2021/2022

Sykuła Dorota - dyrektor szkoły

Wrona Anna - wicedyrektor szkoły

Bryk Marta - pedagog szkolny

Dróżdż Anna - wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w  kl. III

Dzwonek Paulina - muzyka, edukacja muzyczna

Grzybowska Małgorzata - logopeda

Jankowska-Bodziony Katarzyna - pedagog, pomoc nauczyciela w kl. VII, wychowawca świetlicy

Kij Magdalena - język angielski kl. IV-VII, wychowawca kl. IV

Klocek Mariusz - historia

Kowalczyk Olga - matematyka w kl. IV i V, fizyka w kl. VII

Madej Ewa - matematyka kl. VII

Mikołajewska - Pająk Anna - psycholog

Miler Małgorzata - religia w kl. I-II

Mirończuk Jolanta - pedagog specjalny

Mularczyk Monika - geografia

Myszkowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pomoc nauczyciela w kl. I, wychowawca świetlicy

Nowak Agnieszka - język polski

Pawłowska Jowita - informatyka, edukacja informatyczna

Piekarski Adam - etyka

Sidor Dorota - język niemiecki kl. I-IV

Sipika Edyta - religia kl. III-VII

Sitarz Izabela -  wychowania fizyczne kl. I, IV, VII

Słonicka Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pomoc nauczyciela w kl. II, wychowawca świetlicy

Słonicki Krzysztof - wychowanie fizyczne wkl. II, III, V

Sobczyńska Anna - język angielski w kl. I-III

Stanek Katarzyna- terapia pedagogiczna

Ściegienna Monika - wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II , nauczyciel plastyki i techniki w kl. IV-VII

Śliwińska Małgorzata - wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I

Tomala Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pomoc nauczyciela w kl. III i V, wychowawca świetlicy

Wojna Piotr - przyroda , biologia, chemia w kl. IV-VII

Wolak Agata - język niemiecki w kl. V i VII

Ziółkowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl. III