Kadra w roku szkolnym 2023/2024

1. Sykuła Dorota - dyrektor szkoły, doradca zawodowy

2. Wrona Anna - wicedyrektor szkoły, terapeuta pedagogiczny - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia integracji sensorycznej

3. Bąkowska Beata - nauczyciel języka polskiego w kl. V-VII

4. Borkowska Małgorzata – pomoc nauczyciela kl. V, wychowawca świetlicy

5. Bryk Marta - pedagog szkolny, wychowawca klasy VII, terapeuta

6. Dróżdż Anna - nauczyciel edukacji wczesniszkolne, nauczyciel wspomagający w kl. III, pedagog specjalny

7. Dusza Aneta - psycholog szkolny

8. Dzwonek Paulina - muzyka, edukacja muzyczna - klasy I-III oraz IV-VI

9. Gad Bartłomiej - nauczyciel wychowania fizycznego

10. Gibała Anita - nauczyciel nauczania początkowego i wychowawca w kl. II

11. Gierczyńska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy szkolnej

12. Grzybowska Małgorzata - logopeda

13. Jankowska-Bodziony Katarzyna -  nauczyciel biblioteki

14. Jańczyk Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

15. Jasińska Urszula - nauczyciel j. polskiego w kl. IV

16. Klocek Mariusz - nauczyciel historii w kl. V i VII

17. Kowalczyk Olga - nauczyciel matematyki w kl. V-VII, fizyka w kl. VII

18. Krakowiak Robert - nauczyciel historii w kl. IV i VI

19. Lis Marcin - nauczyciel j. angielskiego w kl. V

20. Madej Ewa - nauczyciel matematyki w  kl. IV

21. Miler Małgorzata - nauczyciel religii w kl. I, II

22.Mirończuk Jolanta - pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

23. Mularczyk Monika - nauczyciel geografii

24.Myszkowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

25. Orman Aneta - nauczyciel j. angielskiego w kl. VI

26. Pawłowska Jowita - nauczyciel informatyki, edukacji  informatycznej

27. Piekarski Adam - nauczyciel etyki

28. Prasał Małgorzata – pomoc nauczyciela w kl. VII, pracownik sekretariatu

29. Sapieja Zdzisława - pomoc nauczyciela w kl. I

30. Sipika Edyta - nauczyciel religii w kl. III, IV, V, VI, i VII

31. Sitarz Izabela -  nauczyciel  wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

32. Skalski Łukasz - nauczyciel j. angielskiego w kl. IV

33. Słonicka Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pomoc nauczyciela w kl. IV, wychowawca świetlicy

33. Sobczyńska Anna - nauczyciel języka angielskiego w kl. I-III

34. Śliz Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich klasach

35. Tomala Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pomoc nauczyciela w kl. V, wychowawca świetlicy

36. Wojna Piotr - nauczyciel przyrody , biologii, chemii

37. Wróbel Marcin - nauczyciel języka angielskiego w kl. VII