Kadra w roku szkolnym 2022/2023

1. Sykuła Dorota - dyrektor szkoły, doradca zawodowy w kl. VIII

2. Wrona Anna - wicedyrektor szkoły, terapeuta pedagogiczny - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia integracji sensorycznej

3. Bąkowska Beata - nauczyciel języka polskiego w kl. IV

4. Borkowska Małgorzata – pomoc nauczyciela kl. IV, wychowawca świetlicy

5. Bryk Marta - pedagog szkolny, wychowawca klasy VIII

6. Dróżdż Anna - pomoc nauczyciela w kl. IV, wychowawca świetlicy szkolnej

7. Dzwonek Paulina - muzyka, edukacja muzyczna - klasy I-III oraz IV-VI

8. Gibała Anita - nauczyciel nauczania początkowego i wychowawca w kl. I

9. Grzybowska Małgorzata - logopeda

10. Jankowska-Bodziony Katarzyna - pomoc nauczyciela w kl. VIII, nauczyciel biblioteki

11. Klocek Mariusz - nauczyciel historii

12. Kowalczyk Olga - nauczyciel matematyki w kl. IV-VI, fizyka w kl. VIII

13. Krakowiak Robert - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

14. Madej Ewa - nauczyciel matematyki w  kl. VIII

15. Mikołajewska - Pająk Anna - psycholog

16. Miler Małgorzata - nauczyciel religii w kl. I, II i VI

17.Mirończuk Jolanta - pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne w kl. III, IV, VI, VIII

18. Mularczyk Monika - nauczyciel geografii

19.Myszkowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pomoc nauczyciela w kl. II

20. Nowak Agnieszka -  nauczyciel języka polskiego w kl. V-VIII

21. Pawłowska Jowita - nauczyciel informatyki, edukacji  informatycznej

22. Piekarski Adam - nauczyciel etyki

23. Prasał Małgorzata – pomoc nauczyciela w kl. VI, wychowawca świetlicy

24. Sipika Edyta - nauczyciel religii w kl. III, IV, V, VIII

25. Sitarz Izabela -  nauczyciel  wychowania fizycznego kl. II- cała klasa, IV, V, VI ,VIII- dziewczyny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII

26. Słonicka Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pomoc nauczyciela w kl. II, wychowawca świetlicy

27. Słonicki Krzysztof - nauczyciel wychowania fizycznego w kl. I, III - całe klasy, IV, V, VI, VIII - chłopcy

28. Sobczyńska Anna - nauczyciel języka angielskiego w kl. I-III

29. Śliwińska Małgorzata - wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II

30. Śliz Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich klasach

31. Tomala Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , wychowawca w kl. III

32. Wojna Piotr - nauczyciel przyrody , biologii, chemii

33. Wróbel Marcin - nauczyciel języka angielskiego w kl. V i VI

34. Zaborowska Aleksandra - nauczyciel języka angielskiego w kl. IV i VIII, wychowawca
w kl. IV

35. Zaborowska - Szarpak Magdalena - pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne w kl. II