Kadra

Sykuła Dorota - dyrektor szkoły

Bryk Marta - pedagog szkolny

Dróżdż Anna - edukacja wczesnoszkolna

Dzwonek Paulina - muzyka

Grzybowska Małgorzata - logopeda

Kij Magdalena - język angielski

Klocek Mariusz - historia

Gierczyńska Anna - nauczyciel wspomagający / wychowawca świetlicy

Kwiatkowska Anita - edukacja wczesnoszkolna / zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Madej Ewa - matematyka

Mirończuk Jolanta - rewalidacja

Mularczyk Monika - geografia

Nowak Agnieszka - język polski

Pawłowska Jowita - informatyka

Piekarski Adam - etyka

Sidor Dorota - język niemiecki

Sipika Edyta - religia

Sitarz Izabela - wychowanie fizyczne

Słonicka Joanna - nauczyciel wspomagający

Słonicki Krzysztof - wychowanie fizyczne

Ściegienna Monika - edukacja wczesnoszkolna / plastyka / technika

Śliwińska Małgorzata - nauczyciel wspomagający / wychowawca świetlicy

Wojna Piotr - przyroda / biologia

Wolak Agata - język niemiecki