W styczniu uczniowie klasy II oraz III brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie "Olimpusek". Olimpiada polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Laureatem konkursu został Leon Kurczyński z klasy II, który zajął 15 miejsce w Polsce.
Wyniki naszych uczniów:

klasa II (liczba uczestników z całej Polski - 5100)
Kurczyński Leon miejsce 15 - laureat

Rydz Szymon miejsce 18

Kurczyński Jakub miejsce 26

Żelazko - Psotta Bianka miejsce 48

Sieczkowski Patryk miejsce 49

Sinkiewicz Antoni miejsce 71

klasa III (liczba uczestników z całej Polski - 5082)
Tomasik Izabela miejsce 103

Gil Maja miejsce 105

Pałosz Olaf miejsce 108

Fornal Filip miejsce 129

Zabłotny Weronika miejsce 132

Łukasik Zofia miejsce 144

Słoka Victoria miejsce 157

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl  zostały udostępnione e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Są one zgodne z aktualną podstawą programową. Zachęcamy, aby uczniowie wykorzystali ten czas efektywnie i uzupełniali swoje wiadomości.

https://epodreczniki.pl/

https://kuratorium.kielce.pl/42283/nauka-zdalna-podczas-zawieszenia-zajec-w-szkolach-rekomendacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow/

www.gov.pl/zdalnelekcje

Wychowawcy klas i nauczyciele są w stałym kontakcie z rodzicami i  są zobowiązani do przekazania zakresu materiału do realizacji w domu.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowowych.

Od 12 do 25 marca 2020 r. następuje zawieszenie zajęć dydaktycznych w naszej szkole zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej odnośnie zagrożenia zarażenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W ostatnim miesiącu nasza szkoła zgłosiła do  Kuratorium Oświaty w Kielcach trzy przykłady "Dobrych praktyk":

- z edukacji przyrodniczej na temat:" Działania przyrodnicze w edukacji przyrodniczej",

- z historii i edukacji polonistrycznej na temat: "Wychowanie do wartości patriotycznych",

- z języka niemieckiego na temat: " Przedstawienie w języku niemieckim Das Grunkappchen".

Dwa pierwsze przykłady zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach jako oryginalne i nowatorskie działania pedagogiczne, które mogą posłużyć dla innych szkół jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.

Zobacz więcej!

Informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne odbywają się 11,12,13 marca w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Końskich o godz. 8:30. W tych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zapewniamy opiekę świetlicową w godz. 7:00 - 15:00.

onierze wyklci1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie V klasy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na lekcjach historii oraz pisząc referaty na temat losów polskich oficerów. Dzieci przygotowały również gazetki o żołnierzach wyklętych. Aby uczcić pamięć uczniowie oddali hołd bohaterom pod tablicą im poświęconą.

Zdjęcia w galerii

W dniu 2 marca uczniowie klas I, II i III wzięli udział w wyjeździe do kina na „Lekcję w kinie”. Temat lekcji to "Obrazek i słowa - historia gotowa". Organizatorami jest Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, jak wygląda praca nad tworzeniem komiksu, kto był pierwszym bohaterem polskiego komiksu dla dzieci, odkryły co wspólnego ma komiks z ochroną przyrody. Przedstawiona lekcja wzbudziła w dzieciach duże zainteresowanie, profesjonalnie wprowadziła dzieci w świat komiksu. Po zakończonej zajęć uczniowie zobaczyli film „Liliana Pędziwiatr". Wszyscy wrócili do szkoły zadowoleni i z uśmiechem na twarzy.

Zdjęcia w galerii

Uczniowie klas II , III i V uczestniczyli w XVII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym z Poprawną Polszczyzną Na Co Dzień i do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

- klasa II - Bianka Żelazko-Psotta,

- klasa III - Maja Gil,

- Klasa V - Anna Walkiewicz.

Uczniowie klas II  i III brali udział również w  XVI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym z Ortografią Na Co Dzień i do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

-klasa II - Bianka Żelazko-Psotta, Jakub Żurawski, Patryk Sieczkowski, Szymon Rydz,

- klasa III - Izabela Tomasik, Maja Gil, Weronika Zabłotny.

Serdecznie gratulujemy!

W związku z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowonej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przpadków zachorowań na koronawirusa, należy:

- przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- nie należy posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;

- w szkole nie powinni pracować chorzy  nauczyciele i inni pracownicy;

- jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

- jeśli ktoś wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

- w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły - dla dziecka do 8 roku życia - należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017 r., poz. 1368);

- należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia - tel. 800 190 590  (czynna całodobowo).