TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

klasa I Anna Myszkowska

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. angielski

religia

j. niemiecki

j. angielski

edu. matematyczna

2

8:55-9:40

edu. muzyczna

edu. polonistyczna

religia

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

3

9:50-10:35

edu. polonistyczna

w-f

j. angielski

edu. przyrodnicza

w-f

4

10:45-11:30

edu. plastyczna

j. angielski

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

j. angielski

5

11:40-12:25

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

edu. technika

edu. społeczna

edu. informatyczna

6

12:45:13:30

zaj. dyd.wyr.

j. niemiecki

 

basen 12:40

 

klasa II Anita Gibała

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

edu. polonistyczna

j. angielski

edu. przyrodnicza

edu. polonistyczna

edu. muzyczna

2

8:55-9:40

j. angielski

religia/etyka

j. angielski

j. angielski

edu. polonistyczna

3

9:50-10:35

edu. przyrodnicza

religia/etyka

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

edu. matematyczna

4

10:45-11:30

edu. techniczna

j. niemiecki

j. niemiecki

edu. matematyczna

edu. informatyczna

5

11:40-12:25

w-f

edu. polonistyczna

edu. społeczna

edu. plastyczna

j. angielski

6

12:45:13:30

zaj. dyd. wyr.

w-f

edu. matematyczna

basen 12:40

 

7

13:40-14:25

   

zaj. dyd. wyr. j. angielski

   

klasa III Małgorzata Jańczyk

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

2

8:55-9:40

edu. polonistyczna

j. angielski

edu. plastyczna

edu. matematyczna

edu. muzyczna

3

9:50-10:35

religia/etyka

edu. matematyczna

j. niemiecki

j. niemiecki

j. angielski

4

10:45-11:30

edu. matematyczna

w-f

j. angielski

edu. techniczna

w-f

5

11:40-12:25

zaj. dyd. wyr.

j. angielski

zaj. dyd.wyr. j.ang.

j. angielski

edu. przyrodnicza

6

12:45:13:30

 

religia/etyka

 

edu. przyrodnicza

edu. społeczna

7

13:40-14:25

     

basen 13.40

 edu. informatyczna

 

klasa IV Agnieszka Śliz

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

matematyka

w-f

matematyka

   

2

8:55-9:40

religia/etyka

język polski

język niemiecki

język niemiecki

język angielski

3

9:50-10:35

muzyka

język polski

matematyka

plastyka

przyroda

4

10:45-11:30

język angielski

technika

język angielski

język angielski

język polski

5

11:40-12:25

język angielski

religia/etyka

w-f

zaj. z wychowawcą

matematyka

6

12:45:13:30

historia

przyroda

 

język polski

informatyka

7

13:40-14:25

j. polski

w-f

zaj. dyd-wyr. j. pol.

basen 13.40

zaj. dyd.wyr. matematyka

8

14:30-15:15

zaj.dyd.wyr. j.ang

       

klasa V Beata Bąkowska

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

język angielski

w-f

język angielski

język angielski

język angielski

2

8:55-9:40

matematyka

język polski

język angielski

religia/etyka

historia

3

9:50-10:35

geografia

historia

matematyka

język polski

matematyka

4

10:45-11:30

język polski

informatyka

język polski

język polski

muzyka

5

11:40-12:25

biologia

zaj. z wychowawcą

w-f

plastyka

w-f

6

12:45:13:30

religia/etyka

technika

język niemiecki

język niemiecki

matematyka

7

13:40-14:25

zaj.dyd.wyr j. ang

w-f

 zaj.dyd.wyr. j.polski

 

 zaj.dyd.wyr.matematyka

8

14:30-15:15

         

klasa VI Jolanta Mirończuk

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

biologia

język polski

matematyka

technika

j. angielski

2

8:55-9:40

język polski

język niemiecki

religia

plastyka

j. angielski

3

9:50-10:35

język polski

język polski

język polski

matematyka

muzyka

4

10:45-11:30

religia

zaj. z wychowawcą

historia

język niemiecki

matematyka

5

11:40-12:25

geografia

informatyka

język angielski

 

matematyka

6

12:45:13:30

w-f

język angielski

język angielski

 

w-f

7

13:40-14:25

historia

zaj.dyd.wyr.j.angielski

W-F

 

w-f

8

14:30-15:15

 

 zaj. dyd.wyr. jmatematyka

zaj.dyd.wyr. j. polski

   

 

 

klasa VII Marta Bryk

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

język polski

zaj. z wychowawcą

chemia

język polski

historia

2

8:55-9:40

język angielski

historia

matematyka

język polski

język angielski

3

9:50-10:35

matematyka

język niemiecki

język angielski

biologia

język angielski

4

10:45-11:30

geografia

język polski

fizyka

matematyka

język polski

5

11:40-12:25

religia/etyka

plastyka

język niemiecki

matematyka

muzyka

6

12:45:13:30

w-f

informatyka

geografia

fizyka

w-f

7

13:40-14:25

chemia

biologia

w-f

religia/etyka

w-f

8

14:30-15:15

 zaj.dyd.wyr.j. angielski

zaj.dyd.wyr. j. polski

 

 zaj.dyd.wyr. matematyka

Matematyka - egzamin