Informujemy, że plan zajęć w toku bieżącej nauki we wrześniu może ulec zmianie.

Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od 7 września.