Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. nauka zdalna we wszystkich klasach szkoły podstawowej zostanie przedłużona o kolejny tydzień, tj. do 25 kwietnia 2021 r. Nadal na zajęcia w szkole mogą uczęszczać na wniosek rodziców uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniowie, którzy mają problem z uczestnictwem w zajęciach zdalnych w domu.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia