W tym roku nasza szkoła po raz kolejny zaproponowała Dobre Praktyki:

- z języka angielskiego "Język angielski kluczem do poznawania świata"

- z języka polskiego "Z językiem polskim za pan brat".

 Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowana została Dobra Praktyka z języka angielskiego. Praktyka ta może być inspiracją dla innych szkół do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.

Dobre Praktyki Kuratorium w Kielcach