Drodzy Rodzice/Opiekunowie !

15 października od godziny 14:30 - 15:30 odbędą się dni otwarte dla rodziców klas IV - VI. Dyżur pełnić będą nauczyciele: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii.

Ze względu na ograniczenia i obostrzenia wynikające z tego, iż nasze miasto znajduje sie w strefie żółtej pandemii, musimy jeszcze bardziej ograniczyć wstęp osób z zewnątrz na teren szkoły i dlatego prosimy, aby na konsultacje z nauczycielami przychodzili rodzice/opiekunowie tylko w sytuacji koniecznej - trudności w nauce z danego przedmiotu.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. W sytuacjach codziennych problemów zawsze jest możliwość  indywidualnej rozmowy z nauczycielem w trakcie tygodnia - po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem wychowawcy klasy.