Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Od dnia 18 maja 2020 r. wznawiamy indywidualne zajęcia specjalistyczne z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Bardzo proszę Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z procedurami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla rodziców" - "Procedury" . Na adresy e-mail Państwa zostały wysłane informacje dotyczące organizacji  zajęć i druk oświadczenia. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych od dnia 18 maja 2020 r. należy podpisane oświadczenie odesłać na adres e-mail szkoły. Indywidualne harmonogramy zajęć zostały również wysłane do Państwa na adresy elektroniczne.

Wszelkie informacje odnośnie uruchomienia zajęć w klasach I-III od 25 maja 2020 r. będziemy umieszczać w przyszłym tygodniu na naszej stronie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men