królik

 

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów, Zdrowia dla wszystkich 

Życzy

Dyrekcja, grono pedagogiczne i niepedagogiczne szkoły.