1930136857 dziecko i komputer

Celem zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole jest rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci. Podczas zajęć uczniowie doświadczają radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotkanych trudności.

Zobacz więcej