scratchlogo 1491827930Uczniowie III klasy naszej szkoły biorą udział w drugiej edycji konkursu " Z Panem Scratchem za pan brat". Pod okiem Pani Wioletty Deja wykonają prezentację multimedialną na temat " Polska-moja ojczyzna" w programie Scratch. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym, upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego, zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem, a także rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.